AHCC

Ekstrakt z grzybni Shitake | 60 kapsułek

Wspomaganie odporności

Zastosowanie

  • ZAWIERA OPATENTOWANY EKSTRAKT Z GRZYBNI SHIITAKE
  • AHCC JEST STOSOWANY W PONAD 20 KRAJACH, W TYM W JAPONII, USA, AUSTRALII, KANADZIE ORAZ EUROPIE
  • KORZYSTNE DZIAŁANIE AHCC NA ORGANIZM ZOSTAŁO UDOKUMENTOWANE PONAD 20 BADANIAMI KLINICZNYMI
  • 1 KAPSUŁKA ZAWIERA JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH KONCENTRACJI CZYSTEGO AHCC- 320 MG, CO JEST RÓWNOWAŻNE POD WZGLĘDEM SKUTECZNOŚCI 1000 MG AHCC W INNYCH PREPARATACH
2 kapsułki do 3 razy dziennie na pusty żołądek 30 min przed posiłkiem popijając wodą
Skład zalecanej dziennej porcji 2 kapsułki
AHCC mieszanina 1260mg
w tym: ekstrakt z mycelium Lentinula edodes 800mg
ekstrakt z grzybów Lentinula edodes 460mg

Składniki: Ekstrakt z mycelium grzybów Lentinus edodes, ekstrakt z grzybów Lentinus edodes, całkowicie utwardzony olej rzepakowy, dekstryna, otoczka kapsułki:hydroksypropylometyloceluloza.

1. Kenner D. The Japanese Medicinal Mushroom Immune Enhancer: AHCC . Pleasant Grove, UT: Woodland Publishing; 2001.
2. Kidd PM. The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Altern Med Rev . 2000;5(1):4-27.
3. Pescatore F, Ritz B. AHCC: a powerful aid in fighting viruses and infections. Total Health Magazine . 2008;30(2):30-31
4. Gao Y, Zhang D, Sun B, Fujii H, Kosuna K, Yin Z. Active hexose correlated compound enhances tumor surveillance through regulating both innate and adaptive immune responses. Cancer Immunol Immunother . 2006;55(10):1258-1266.
5. Human Immunology. Yin Z, Fujii H, Walshe T. Effects of active hexose correlated compound (AHCC) on the frequency of CD4+ and CD8+ T cells producing IFN-γ and/or TNF-α in healthy adults. 2010 Dec; 71(12): 1187-90.

Składniki i ich działanie

AHCC

Znane jest z właściwości stymulujących w zakresie ochrony organizmu przed wirusami, nowotworami oraz infekcjami, ma właściwości immunomodulujące podnosząc aktywność komórek NK, interleukiny-12 oraz proliferację komórek śledziony i produkcję cytokin, chroni organizm przed toksycznym działaniem leków przeciwnowotworowych, wykazuje właściwości antyoksydacyjne, zalecany jest w przypadku zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.

Dowody Kliniczne – AHCC

Zdrowe Osoby Dorosłe

Human Immunology.
Yin Z, Fujii H, Walshe T. Effects of active hexose correlated compound
(AHCC) on the frequency of CD4+ and CD8+ T cells producing IFN-γ
and/or TNF-α in healthy adults. 2010 Dec; 71(12): 1187-90.

Randomizowane badania kliniczne to badania interwencyjne, postrzegane jako najbardziej wiarygodne narzędzie do gromadzenia informacji o skuteczności kuracji oraz jej bezpieczeństwa, ponieważ pozwalają badaczom zminimalizować czynniki zakłócające (subiektywizm).

Temat: Czy AHCC ma wpływ na działanie układu odpornościowego u zdrowych osób dorosłych w wieku 50 lat lub powyżej?

Wstęp: Wykazano, że AHCC ma wzmacniający wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego u ludzi i gryzoni, w tym powoduje zwiększenie aktywności tzw. naturalnych zabójców (komórek NK), produkcji interleukiny 12 i odporności na zakażenia bakteryjne. Badania na zwierzętach wykazały, że efekty stosowania AHCC są bardziej dostrzegalne u osobników z zaburzeniami układu odpornościowego, który jest definiowany jako zdolność organizmu do zwiększenia parametrów funkcji odpornościowych, w szczególności w przypadku modelu nowotworu u myszy, takich jak produkcja interferonu gamma (IFN-γ) przez limfocyty T CD8+, oraz liczba komórek NK i limfocytów Tγδ. Jednakże pozostaje niewiadomą, czy AHCC może wzmacniać parametry immunologiczne takie, jak produkcja (IFN)-γ i czynnika martwicy nowotworu (TNF-α) przez limfocyty T CD4+ i CD8+ u ludzi, a w szczególności u osób dorosłych z podwyższonym ryzykiem zakażenia i nowotworów złośliwych.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne na ludziach
Protokół badania: Badanie otwarte: Pacjentom podawano AHCC przez 60 dni. Krew obwodową pobrano w
wariancie podstawowym, 30-tego i 60-tego dnia suplementacji oraz 30-tego dnia po zakończeniu suplementacji. Produkcja interferonu gamma (IFN-γ) i TNFα przez limfocyty T CD4+ i CD8+ była mierzona metodą cytometrii przepływowej.
Przedmiot badań: 30 zdrowych dorosłych powyżej 50 roku życia.
Dawkowanie: 3g AHCC dziennie (3 kapsułki po 500 mg dwa razy na dobę).
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące wyraźne zmiany w porównaniu do wariantu podstawowego:
• w trakcie stosowania AHCC, liczba komórek limfocytów T CD4+ i CD8+, produkujących interferon gamma (IFN-γ) i/lub TNFα, wzrosła.
• Populacja tych komórek pozostała na wysokim poziomie nawet 30 dni po zaprzestaniu stosowania AHCC.
Wnioski: „Wyniki sugerują, że AHCC może wzmocnić odpowiedź immunologiczną limfocytów T CD4+ i CD8+ u osób zdrowych poprzez zwiększenie produkcji cytokin IFN-γ i TNFα przez limfocyty T. Efekty były widoczne po 30 dniach i utrzymywały się do 30 dni po zaprzestaniu stosowania preparatu. Poprzez takie działanie, AHCC może wzmacniać odpowiedź immunologiczną wobec patogenów”.

Temat: Czy AHCC ma wpływ na odpowiedź immunologiczną u zdrowych ochotników?

Zarys: Modyfikatory odpowiedzi biologicznej (BRM) to substancje, które stymulują reakcję organizmu na infekcje i choroby. Podjęto próby leczenia raka przy użyciu BRM, ale ich skuteczność kliniczna nie została jasno potwierdzona. AHCC wykazał liczne pozytywne skutki kliniczne u osób chorych na raka, jednocześnie nie przynosząc efektów odwrotnych, nie został on jednak przebadany pod kątem wpływu na odpowiedź immunologiczną u ludzi. Odpowiedź immunologiczna może być mierzona w oparciu o komórki dendrytyczne (DC), najsilniejsze komórki prezentujące antygen limfocytom T związanym z nowotworem. Zastosowanie komórek dendrytycznych (DC) w immunoterapii nowotworów wydaje się być obiecującym sposobem na wywołanie i rozszerzenie skutecznych przeciwnowotworowych odpowiedzi immunologicznych.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne interwencji na ludziach.
Projekt badania: Badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo: badanym podawano AHCC przez okres 4 tygodni. Próbki krwi pobierane były przed rozpoczęciem obserwacji i ponownie po 4 tygodniach. Liczbę krążących komórek DC1 i DC2, naturalnych zabójców (komórek NK) i limfocytów T CD4+/CD8+ mierzono metodą cytometrii przepływowej. Dodatkowo zbadano także inne parametry funkcji immunologicznych.
Przedmiot badań: 21 zdrowych ochotników.
Dawkowanie: 3g AHCC dziennie (n=10) lub placebo (n=11)
Wyniki: Suplementacja AHCC u osób zdrowych przyniosła następujące wyraźne zmiany:
• zwiększenie całkowitej liczby komórek dendrytycznych względem wariantu podstawowego i w porównaniu z grupą kontrolną placebo.
• liczba komórek DC1 była wyższa po podaniu AHCC niż w wariancie podstawowym, zaś grupa z AHCC wykazywała wyższy poziom DC1 niż grupa kontrolna.
• liczba komórek DC2 po 4 tygodniach znacznie wzrosła w porównaniu z liczbą u grupy kontrolnej.
• aktywność allostymulująca komórek DC1 była znacznie wyższa po podaniu AHCC w porównaniu z ich aktywnością w grupie kontrolnej – jak wykazała mieszana reakcja limfocytów (MLR).
Wnioski: „Wyniki wskazują, że AHCC może być aktywnym modulatorem funkcji immunologicznej u pacjentów chorych na raka. AHCC działa w sposób obiecujący jak BRM”.

Temat: Czy AHCC ma wpływ na odpowiedź immunologiczną u zdrowych dorosłych po szczepieniach przeciw grypie?

Zarys: Wykazano, że AHCC wzmacnia funkcje odpornościowe u ludzi i gryzoni, w tym aktywności komórek NK (tzw. naturalnych zabójców), produkcję interleukiny 12 i odporność na zakażenia bakteryjne.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne interwencji na ludziach.
Projekt badania: Badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo: badanym podawano AHCC lub placebo w dniu szczepienia i przez 3 tygodnie po szczepieniu. Próbki krwi pobierane były podczas immunizacji i ponownie po 2 tygodniach dla fenotypowej analizy limfocytów metodą cytometrii przepływowej.
Przedmiot badań: 29 zdrowych osób dorosłych.
Dawkowanie: 3g AHCC dziennie (n=14) lub placebo (n=15)
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące wyraźne zmiany w porównaniu z kontrolą:
• U badanych, którym podano AHCC, procentowy wzrost liczby limfocytów T, limfocytów T CD8+ (T-cytotoksycznych) i komórek NK (CD56+) (ale nie stosunku CD4/CD8) był znacznie wyższy niż w dniu szczepienia.
• Poziom jasnych cytotoksycznych komórek NK (CD56) był wyższy w grupie z AHCC.
• Suplementacja AHCC osiągnęła znacznie bardziej wyraźny efekt w stosunku do fenotypów komórek odpornościowych po szczepieniu badanych w wieku powyżej 60 lat.
Wnioski: „Badanie wskazuje, że krótkoterminowa suplementacja AHCC może być wskazana interwencją terapeutyczną we celu podtrzymania bądź wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę przeciw grypie u zdrowych badanych”.

Temat: Czy AHCC jest bezpieczne i tolerowane przez osoby zdrowe?

Zarys: AHCC od lat używany jest jako suplement diety służący do wzmocnienia systemu odpornościowego
oraz, w badaniach klinicznych, jako preparat wspomagający leczenie z powodu raka wątrobowokomórkowego. Bezpieczeństwo jego stosowania było wcześniej oparte na niepotwierdzonych raportach, a jego stosowanie – na praktyce klinicznej. Badania kliniczne I Fazy służą wstępnej ocenie bezpieczeństwa związków o potencjalnym zastosowaniu medycznym.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie kliniczne Fazy I: badanym podawano AHCC przez 14 dni. Dane laboratoryjne uzyskano w wariancie podstawowym i po 14 dniach od zastosowania AHCC, przy czym działania niepożądane monitorowano za pomocą ankiety na temat ogólnej oceny systemów 3 razy w trakcie trwania badania.
Przedmiot badań: 26 zdrowych mężczyzn i kobiet w wieku 18-61 lat.
Dawkowanie: 9g AHCC dziennie (w formie płynnej).
Wyniki: Rezultaty badań laboratoryjnych i działania niepożądane przedstawiały się następująco:
• Dwie osoby (7%) zaprzestały badania z powodu nudności i nietolerancji substancji.
• Łącznie u 6 osób (20%) pojawiły się łagodne i krótkotrwałe objawy: nudności, biegunka, wzdęcia, ból głowy, zmęczenie i skurcze stóp.
• W badaniach laboratoryjnych nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.
Wnioski: „Niepożądane działania dziennej dawki 9 gramów ciekłego AHCC, dawki wyższej niż tej stosowanej przy rutynowych aplikacjach klinicznych – są minimalne; dawka ta była tolerowana przez 85% badanych. Badanie wzmacnia wymowę niepotwierdzonych doniesień o tym, że AHCC stanowi bezpieczne uzupełnienie w praktyce klinicznej, a jego skutki uboczne są na ogół łagodne i tolerowane przez organizm”.

Rak Prostaty

Temat: Czy AHCC przynosi efekty u pacjentów we wczesnym stadium raka prostaty?

Zarys: W ostatnich latach częstość występowania raka gruczołu krokowego znacznie wzrosła, ale dzięki szerokiemu zastosowaniu badań przesiewowych, większość nowotworów prostaty wykrywana jest we wczesnym stadium choroby. Alternatywą dla aktywnego leczenia tej odmiany raka stało się tzw. watchful waiting (’ostrożne czekanie’), czyli zaniechanie działań leczniczych oraz objęcie pacjenta stałą obserwacją.
To spowodowało, że u chorych na raka prostaty wzrosło zainteresowanie medycyną alternatywną i leczeniem uzupełniającym, obejmującym suplementy diety. Przeprowadzono kilka badań klinicznych w zakresie suplementów diety dla początkowego stadium raka prostaty. Badania wykazały, że AHCC ma właściwości stymulujące aktywność immunologiczną, przeciwrakową i zapobiegającą rakowi, a zatem badany jest wpływ preparatu na raka prostaty we wczesnym stadium.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte: AHCC podawano badanym przez 6 miesięcy, chętnym wydłużono czas podawania preparatu o kolejne 6 miesięcy. Badania przesiewowe i biochemiczne wykonywano co 2 miesiące. Ponadto, badano parametry immunologiczne takie jak: stosunek Th1/Th2, aktywność komórek NK. Badanych poproszono o wypełnienie kwestionariusza samooceny STAI – przed badaniem i po 6 miesiącach.
Przedmiot badań: łącznie 74 pacjentów: 40 chorych na raka prostaty objętych stałą obserwacją i 34 pacjentów, których uprzednio poddawano stałej obserwacji – przez 6 miesięcy i więcej.
Dawkowanie: 4,5g AHCC dziennie.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące wyraźne zmiany:
• Zmiany poziomu PSA w badaniach przesiewowych przed i po leczeniu były zrównoważone.
• U pacjentów poddanych bacznej obserwacji przed badaniem przez co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem AHCC odnotowano wydłużony czas podwojenia stężenia antygenu prostaty (PSADT)
– przed podaniem AHCC, 12 z 31 pacjentów (39%) PSADT na poziomie 120 miesięcy lub więcej, a po 6 miesiącach podawania AHCC, 17 z 31 pacjentów (55%) PSADT na poziomie 120 miesięcy lub więcej.
– 12 z 31 pacjentów (39%) miało PSADT na poziomie mniejszym niż 24 miesiące, a po upływie 6 miesięcy ich liczba spadła do 9 z 31 (29%).
• Lęk znacząco osłabł po 6 miesiącach leczenia u pacjentów, wykazujących silny lęk przed rozpoczęciem badania.
Wnioski: „Wyniki wskazują, że stosowanie AHCC przyczynia się do stabilizacji stanu chorobowego
u pacjentów we wczesnym stadium raka prostaty poddanych wnikliwej obserwacji”.

Temat: Czy AHCC przynosi efekty immunomodulacyjne i przeciwrakowe u pacjentów chorych na raka?

Zarys: Zwiększona częstość nowotworów występujących samorzutnie u jednostek z upośledzoną odpornością, a także tych z wrodzonymi lub nabytymi deficytami odporności oznacza, że układ immunologiczny może stanowić główny mechanizm odporności organizmu w stosunku do raka i chorób zakaźnych. Odkryto kilka grup modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (BRM) w celu stymulowania układu odpornościowego do zwalczania nowotworu, ale ich zastosowanie jest ograniczone ze względu na silne efekty uboczne. AHCC jest jednym z takich modyfikatorów, ale z uwagi na fakt, że jego stosowanie nie przynosi efektów ubocznych – jest on poddawany badaniom u pacjentów z nowotworami.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte: AHCC podawano badanym do 17 miesięcy. Mierzono poziom antygenów związanych z nowotworem (TAA) dla każdej odmiany nowotworu przed zastosowaniem AHCC w odstępach od 3 do 40 tygodni. Monitorowano także aktywność komórek NK („naturalnych zabójców”).
Przedmiot badań: 11 pacjentów w zaawansowanym stadium nowotworu.
Dawkowanie: 3g AHCC dziennie.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące rezultaty:
• wyraźny spadek poziomu antygenów związanych z nowotworem (TAA) u 8 z 11 pacjentów o różnym typie nowotworu.
• poziom PSA u chorych na raka prostaty i poziom CA 125 u pacjentów z rakiem jajnika zmniejszył się już w przeciągu pierwszych dwóch miesięcy i osiągnął normalny poziom w przeciągu 1-4 miesięcy.
– u 9 z 11 pacjentów wystąpiło znaczne zwiększenie aktywności komórek NK już w dwa tygodnie po leczeniu.
• odsetek pacjentów, u których nastąpiła pełna remisja, był następujący: (i) rak prostaty (66%); (ii)
rak jajnika (66%); (iii), szpiczak mnogi (50%); (iv) rak piersi: 33% całkowitej remisji i dwie częściowe.
• Badania in vitro wykazały, że AHCC posiada hamujący wpływ na rozwój komórek nowotworowych.
Wnioski: „Silne działanie stymulujące i brak wyraźnych efektów ubocznych sprawiają, że AHCC stanowi obiecujący środek immunomodulujący w zakresie terapii nowotworów”.

Temat: Czy AHCC przynosi efekty w przypadku raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (CRPC)?

Zarys: Średni czas przeżycia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornego na kastrację (CRPC) to w przybliżeniu 18 miesięcy. CRPC jest definiowany jako progresja choroby ze stężeniem testosteronu w surowicy poniżej poziomu kastracyjnego. Po niepowodzeniu terapii hormonalnej, powtórnych próbach hormonalnych, pozostają podstawowe metody leczenia. W ciągu ostatnich kilku lat bardzo wzrosło wykorzystanie niekonwencjonalnych suplementów ziołowych w leczeniu różnych typów nowotworów. Stwierdzono, że AHCC przynosi efekty w leczeniu raka prostaty, raka jajnika i szpiczaka mnogiego.
Stąd też przypuszcza się, że AHCC może wykazywać działanie przeciwko CRPC.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Studium przypadku. Mężczyzna rasy kaukaskiej z CRPC, znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka, który przez mniej niż 6 miesięcy korzystał z wstępnej całkowitej blokady androgenowej, rozpoczął samodzielne stosowanie AHCC.
Przedmiot badań: 1 mężczyzna rasy kaukaskiej (66 lat) z CRPC.
Dawkowanie: nie podano.
Wyniki: Samodzielne stosowanie AHCC spowodowało znaczący spadek poziomu PSA w ciągu 1 miesiąca, który wpływał na rozwój choroby przez 6 miesięcy od podania AHCC.
Wnioski: „Na podstawie dotychczasowych nielicznych badań wnioskuje się, że AHCC może odgrywać rolę w zwalczaniu choroby u pacjentów z rakiem prostaty, zwłaszcza tych, u których leczenie hormonalne się nie powiodło. Wymagane są dalsze badania w celu analizy jego wpływu na nową terapię u pacjentów z rakiem prostaty.

Rak Wątroby

Temat: Czy AHCC poprawia rokowania w przypadku pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) po leczeniu chirurgicznym?

Zarys: Występowanie raka wątrobowokomórkowego (HCC) jest szeroko rozpowszechnione w różnych obszarach geograficznych. Szeroko badano profilaktykę i leczenie nawrotów HCC po resekcji wątroby. Jednak rokowania dotyczące HCC pozostają niezadowalające: 5-letnia średnia przeżycia po pierwotnym leczeniu operacyjnym w około 40% przypadków w Japonii. Poza wyżej wymienionymi sposobami, przeprowadzono szereg prób leczenia raka za pomocą stymulujących modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (BRM), ale skuteczność kliniczna tych substancji nie została wyraźnie potwierdzona. AHCC uznać można za silny BRM w leczeniu pacjentów z rakiem, a zatem badany jest jego wpływ na HCC.
Rodzaj badań: Badanie obserwacyjne.
Projekt badania: Prospektywne badanie kohortowe: od 1 lutego 1992 do 31 grudnia 2001 roku łącznie przebadano 269 pacjentów z HCC potwierdzonym histopatologicznie. U wszystkich pacjentów dokonano resekcji guza wątroby. Pacjentów włączono do odpowiednich grup badań w oparciu o ich wybór
środków terapeutycznych i polecono im samodzielnie stosowanie AHCC. Badano czas do niepowodzenia leczenia (nawrót choroby lub śmierć) oraz 10 parametrów związanych z funkcjonowaniem wątroby po operacji.
Przedmiot badań: 269 pacjentów z HCC potwierdzonym histopatologicznie.
Dawkowanie: 3g AHCC dziennie (n=113).
Wyniki: W porównaniu z grupą kontrolną, u grupy z AHCC stwierdzono następujące różnice:
• dłuższy okres braku nawrotu
• zwiększoną ogólną średnią przeżycia.
Wnioski: „Badanie sugeruje, że stosowanie AHCC może poprawiać rokowania u pooperacyjnych pacjentów z HCC”.

Temat: Czy AHCC przynosi efekty u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątroby?

Zarys: Rak wątroby jest szóstą najczęściej spotykaną odmianą raka na świecie, o różnym zasięgu na różnych obszarach geograficznych. Jest też trzecią najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów. Większość chorób raka wątroby diagnozuje się w późnym lub zaawansowanym stadium. Podjęto wiele prób leczenia tej choroby, również tych mających na celu stymulację odpowiedzi immunologicznej u pacjentów za pomocą modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (BRM). Stwierdzono, że AHCC, obiecujący BRM, poprawia rokowania chorych na raka wątrobowokomórkowego po leczeniu chirurgicznym, dlatego też jest on badany pod kątem wydłużania średniej przeżycia i poprawy rokowań u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątroby.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie prospektywne randomizowane kontrolowane placebo: pacjenci zostali przydzieleni losowo do grupy otrzymującej suplementację AHCC lub placebo do końca życia.
Parametry kliniczne monitorowano co miesiąc, w tym: jakość życia, parametry hematologiczne, parametry biochemiczne w surowicy i parametry immunologiczne w osoczu z użyciem cytrynianu. Przeprowadzono także badanie rezonansem magnetycznym (MRI) u pacjentów, których czas przeżycia przekroczył rok.
Przedmiot badań: 44 pacjentów z zaawansowanym rakiem wątroby.
Dawkowanie: 6g AHCC dziennie (n=34), placebo (n=10).
Wyniki: W porównaniu z grupą kontrolną, u grupy z AHCC stwierdzono następujące różnice:
• znacznie dłuższy czas przeżycia.
• znaczną poprawę jakości życia w kategoriach stabilności psychicznej, ogólnego fizycznego stanu zdrowia i zdolności do normalnego funkcjonowania po 3 miesiącach suplementacji.
• znacznie wyższe poziomy albuminy w surowicy i limfocytów we krwi.
• nieznacznie podwyższone stężenie IL-12 i neopteryny.
• u pacjenta, który przeżył dłużej niż 24 miesiące, nie stwierdzono większych zmian we wszystkich z 6 parametrów, co dało dobre rokowanie skorelowane z przeżyciem. Ponadto, pajączki wątrobowe (nieprawidłowe skupiska naczyń krwionośnych na powierzchni skóry występujące u pacjentów z rakiem wątroby) na klatce piersiowej tego pacjenta zniknęły po 3 miesiącach leczenia, bez remisji przez 2 lata dalszej obserwacji. Zdjęcia jego masy wątrobowej za pomocą rezonansu magnetycznego w latach 2002 (początek leczenia) do 2005 wykazały, że wielkość ogniska nowotworu nie uległa zmianie ani też nie pojawiły się nowe zmiany.
Wnioski: „Badanie to sugeruje, że przyjmowanie AHCC może wydłużać czas przeżycia i poprawiać rokowania pacjentów z zaawansowanym rakiem wątroby i opóźnić stopniowe obniżenie ich stanu fizjologicznego”.

Rak piersi i płuc

Temat: Czy AHCC w połączeniu z GCP wydłuża i poprawia jakość życia u pacjentów w IV fazie raka płuc i raka piersi?

Zarys: Jak pokazują lokalne statystyki liczby zgonów z powodu raka w roku 2006 (63,255), liczba zachorowań na raka płuc zwiększyła się i daje największą śmiertelność w Japonii wśród wszystkich odmian tego raka. Rak piersi zajął czwarte miejsce. AHCC oraz GCP (polisacharydy połączone z genisteiną), nowe preparaty odżywcze wytwarzane na drodze fermentacji izoflawonów sojowych oraz grzybów z rodziny podstawczaków zostały wykorzystane w medycynie opartej na faktach w IV stadium raka płuc i raka piersi. Raport ten stanowi długoterminowe uzupełnienie badań.
Rodzaj badań: Badanie obserwacyjne.
Projekt badania: Retrospektywne badanie kohortowe: osoby badane to pacjenci chorzy na raka płuc i piersi, u których zastosowano AHCC oraz GCP. Chorzy na raka płuc przeszli już chemioterapię opartą na faktach, jednak większość z nich zdecydowała się ją przerwać lub zaniechać z uwagi na brak efektów lub wystąpienie efektów ubocznych. Kiedy u pacjentów nastąpiła poprawa apetytu i ogólnego samopoczucia, przeprowadzono u nich immunoterapię z codzienną porcją AHCC wraz z GCP przez okres prawie 2 tygodni. Wyniki porównano z rokowaniami dotyczącymi raka piersi opisanymi w raporcie krajowego rejestru pacjentów z rakiem piersi.
Przedmiot badań: 35 pacjentów w IB-IV stadium raka płuc.
32 pacjentów w stadium IV raka piersi.
Dawkowanie: 2.25-4.5g AHCC i 0.96-1.92g GCP.
Wyniki: W porównaniu z danymi na temat współczynnika przeżycia wg Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), w badaniu retrospektywnym stwierdzono:
• 1-roczny, 2-letni i 3-letni współczynnik przeżycia w przypadku IV stadium raka płuc wzrósł odpowiednio: do 77,1%, 54,3% i 31,4%.
• wzrosła wartość współczynnika przeżycia wynoszącego od 1 roku do 3 lat i nastąpiło wydłużenie średniej czasu przeżycia (MST) w IV stadium raka płuc.
• wyniki QOL w 35 przypadkach zostały ocenione na A do C przez 77,2% pacjentów, co finalnie przyczyniło się do zmniejszenia czasu hospitalizacji.
• szanse przeżycia u chorych na raka piersi dla 3 lat, 4 lat i 5 lat oceniono na: 65,6%, 43,8% i 28,1%.
• średnie szanse przeżycia u chorych na raka piersi oceniono na: 5 lat i 2 miesiące po nawrocie oraz 7 lat i 11 miesięcy po wstępnej diagnozie.
• potwierdzono zwiększenie szans na przeżycie.
• wyniki QOL w przypadkach osób żyjących wynosiły A lub B (100%), zaś w przypadku, które zmarły: A-B (50%) i C (50%).
Wnioski: „AHCC i GCP mogą przyczyniać się zwiększenia szans przeżycia i poprawy wyników QOL w terapii nowotworowej, co wydaje się krokiem naprzód medycyny opartej na faktach”.

Temat: Czy AHCC może przynosić efekty u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi?

Zarys: Rak piersi zajmuje trzecie miejsce, zaraz po raku żołądka i płuc, wśród najczęstszych przyczyn zgonów u Japonek z rozpoznanym rakiem. Rak piersi może być wcześnie wykryty w samobadaniu piersi i jest całkowicie uleczalny, jeśli zostanie usunięty we wczesnym etapie. Jednak prawdą jest, że zaawansowany nawracający rak piersi jest najczęściej nieuleczalny i poddaje się go jedynie terapii wspierającej, mającej poprawiać jakość życia. Immunoterapia w postaci AHCC może wpływać na rokowania pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi.
Rodzaj badań: Retrospektywne badanie kohortowe.
Projekt badania: Badania trwały 6 lat – od maja 1996 do 2002 roku, a badanymi byli chorzy na raka piersi, u których zastosowano AHCC. Chorych poddawano zabiegom operacyjnym w okresie od października 1987 roku do września 2000 roku. Suplementacja AHCC przebiegała różnie, gdyż AHCC podawane było pacjentom wedle ich zapotrzebowania, przy czym większość z nich zdecydowała się na zastosowanie AHCC z uwagi na remisję choroby. Wyniki porównano z rokowaniami dotyczącymi raka piersi opisanymi w raporcie krajowego rejestru pacjentów z rakiem piersi.
Przedmiot badań: 47 pacjentów w różnym stadium raka piersi.
32 pacjentów w stadium IV raka piersi.
Dawkowanie: nie podano.
Wyniki: W oparciu o dane z raportu krajowego rejestru pacjentów z rakiem piersi, retrospektywne badanie wykazało poprawę rokowań u chorych w IV stopniu zaawansowania w stosunku do średniej krajowej. W związku z tym, że u pacjentów w stadium I-III ponownie wystąpił rak, podczas gdy średnia krajowa obejmuje zarówno przypadki nawrotów i raka bez nawrotów, konstruktywne porównanie nie było możliwe, a wyniki nie przedstawiały statystycznie istotnej różnicy.
Wnioski: „Badanie retrospektywne u chorych na raka piersi stosujących AHCC wykazało, że AHCC może przyczynić się do poprawy rokowań w IV stadium raka, chociaż poprawa rokowań nie została stwierdzona dla stadium I, II i III. W związku z tym uważa się, że badanie randomizowane, kontrolowane placebo zastosowania AHCC u pacjentów z rakiem piersi z jest na tyle wartościowe, że warto powtórzyć je w przyszłości”.

Rak żołądka i jelita grubego

Temat: Czy AHCC ma wpływ na przeżywalność pacjentów z rakiem żołądka lub jelita grubego?

Zarys: Rak żołądka jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka, zaś rak jelita grubego jest trzecią najczęściej spotykaną odmianą raka na świecie. Obecne możliwości leczenia raka jelita grubego i raka żołądka obejmują wycięcie chirurgiczne i/lub chemioterapię. Obie formy raka mają jednak słabe współczynniki przeżycia. 5-letnia przeżywalność u pacjentów z nieoperacyjnym rakiem okrężnicy z przerzutami wynosi mniej niż 10%, zaś średnia przeżywalność w przypadku raka żołądka wynosi 33-44%
w Stanach Zjednoczonych i 51-54% w Japonii. Immunoterapia raka, a zwłaszcza wykorzystanie modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (BRM), może stanowić nową opcję terapeutyczną w ramach zintegrowanego podejścia do leczenia raka żołądka i raka jelita grubego. Stwierdzono, że AHCC wykazuje działanie stymulujące aktywność układu odpornościowego i może być silnym BRM w terapii nowotworów, dlatego też jest on badany pod kątem zwiększania przeżywalności u pacjentów z rakiem żołądka lub jelita grubego.
Rodzaj badań: Badanie obserwacyjne.
Projekt badania: Prospektywne badanie kohortowe: pacjenci z histopatologicznym rozpoznaniem raka żołądka lub jelita grubego byli rekrutowani w celu otrzymania AHCC doustnie jako pooperacyjnej terapii wspomagającej wraz ze standardową chemioterapią. Całkowite współczynniki przeżycia u pacjentów z rakiem jelita grubego i żołądka były analizowane metodą Kaplana-Meiera.
Przedmiot badań: 132 pacjentów, u których zdiagnozowano raka żołądka, 113 pacjentów z rozpoznaniem raka jelita grubego.
Dawkowanie: Pacjenci w I, II, III stadium: 3g AHCC na dobę (1g trzy razy dziennie), pacjenci w IV stadium: 6g AHCC dziennie (2g trzy razy dziennie).
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące różnice we współczynnikach przeżycia:
• Wyższą całkowitą 5-letnią przeżywalność u pacjentów z rakiem żołądka (stadium IA do IIIA), w porównaniu do danych z innych ośrodków japońskich.
• Wyższą całkowitą 5-letnią przeżywalność u pacjentów z rakiem jelita grubego (stadium II do IIIA)
w porównaniu do danych z innych ośrodków japońskich.
Wnioski: „AHCC jest silnym BRM, który może poprawiać poziom przeżywalności u pacjentów we wczesnym stadium raka żołądka lub raka jelita grubego i wymaga dalszych badań jako preparat wspomagający immunoterapię w przypadku raka żołądka i raka jelita grubego”.

Rak trzustki i dróg żółciowych

Temat: Czy AHCC przynosi efekty u pacjentów z rakiem trzustki lub dróg żółciowych, którzy byli poddawani chemioterapii?

Zarys: AHCC wpływał na poprawę funkcjonowania odporności u zdrowych ochotników oraz poprawę rokowań u pacjentów z rakiem wątrobokomórkowym. Chemioterapia w wielu wypadkach jest skuteczna, niemniej jednak, wciąż przynosi ona efekty uboczne. Wpływ AHCC na chemioterapię nie został oceniony. Zatem, badanie to ma na celu sprawdzić czy AHCC łagodzi efekty uboczne wywołane chemioterapią u pacjentów z rakiem trzustki i dróg żółciowych.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte, nierandomizowane fazy II: badano pacjentów pooperacyjnych z histologicznie lub cytologicznie potwierdzonym gruczolakorakiem trzustki lub dróg żółciowych, których poddano chemioterapii z gemcytabiną. Gemcytabinę podawano dożylnie w dawce 1,000 mg/mL raz w tygodniu przez trzy tygodnie, po czym przewidziano tydzień przerwy. Pacjentów podzielono na dwie grupy, którym podawano AHCC (n = 37) albo nie podawano nic (n = 38). Ocena toksyczności hematologicznej i niehematologicznej została wykonana w ciągu 2 miesięcy podczas chemioterapii.
Przedmiot badań: 73 pacjentów z PS równym 0-1 i o prawidłowym funkcjonowaniu organów.
Dawkowanie: Nie podano.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany w porównaniu z grupą kontrolną:
• poziom hemoglobiny (Hb) po chemioterapii w grupie z AHCC był znacznie wyższy.
• zaburzenia smaku po chemioterapii w grupie z AHCC były znacznie niższe.
Wnioski: „Wskazuje się, że AHCC może łagodzić skutki uboczne chemioterapii, oraz to, że stan odżywienia podczas chemioterapii może być utrzymany poprzez niwelowanie zaburzeń smaku. Dalsze badania kliniczne są konieczne w celu wyjaśnienia korzystnego wpływu AHCC”.

Rak głowy i szyi

Temat: Czy AHCC może być stosowany w leczeniu pacjentów z rakiem głowy i szyi?

Zarys: W stanie Meghalay w Indiach, rak głowy i szyi występuje najczęściej u mężczyzn, podczas gdy rak przełyku jest najczęściej spotykany u kobiet. Jest to bezpośrednio związane z częstym spożywaniem tytoniu.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte. Pacjentom podawano AHCC codziennie rano na 3 dni przed chemioterapią, a następnie do 1 tygodnia po chemioterapii.
Przedmiot badań: 25 pacjentów w zaawansowanym stadium raka głowy i szyi (T3-T4).
Dawkowanie: 3g AHCC na dobę.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące rezultaty:
• Wszyscy pacjenci dobrze tolerowali AHCC, bez wystąpienia efektów ubocznych.
• 20 pacjentów zgłosiło lepsze samopoczucie i wzrost sił w porównaniu do stanu z początkowych cykli chemioterapii.
• U prawie wszystkich pacjentów odnotowano wzrost łaknienia po zastosowaniu AHCC.
• W grupie 12 pacjentów, którzy wymagali transfuzji krwi przed cyklami chemioterapii, zaobserwowano obniżenie szybkości spadku poziomu hemoglobiny i tylko 3 chorych wymagało ostatecznie transfuzji krwi
przed rozpoczęciem chemioterapii.
• U 22 pacjentów odnotowano zmniejszenie efektów ubocznych chemioterapii, takich jak: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, itd.
• U 11 pacjentów guzy uległy regresji.
• Stan 8 pacjentów ustabilizował się.
Wnioski: „Można stwierdzić, że AHCC jest bezpieczny w stosowaniu i bez wątpienia pomaga chorym na raka w redukowaniu efektów ubocznych chemioterapii, poprawiając samopoczucie i przygotowując ich fizycznie i psychicznie do kolejnych cykli chemioterapii”.

Redukcja efektów ubocznych chemioterapii

Temat: Czy AHCC jest bezpieczny w stosowaniu i czy może pomóc w redukowaniu działań niepożądanych wywołanych chemioterapią u pacjentów chorych na raka?

Zarys: Chemioterapia w wielu wypadkach jest skuteczna, niemniej jednak, wciąż przynosi ona efekty uboczne. Wpływ AHCC na chemioterapię nie został oceniony. Dlatego badanie to ma na celu sprawdzić czy AHCC łagodzi efekty uboczne wywołane chemioterapią u pacjentów z rakiem jelita grubego, płuc, jajnika i trzustki.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badania kliniczne fazy I i II: wszyscy pacjenci przeszli pierwszy cykl chemioterapii bez AHCC, a następnie, drugi cykl z zastosowaniem AHCC. Efekty uboczne wywołane chemioterapią i jakość życia pacjentów (QOL) oceniano na podstawie badań krwi, kwestionariusza EORTC QLQ-C30, funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego – za pomocą akcelerometru i krokomierza, zaś obecność wirusa HHV-6 DNA badano cotygodniowo w ślinie. Reaktywację HHV-6 w ślinie sprawdzano stosując wykrywanie półilościowe DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym.
Przedmiot badań: 23 pacjentów chorych na raka.
Dawkowanie: 3g AHCC na dobę.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany:
• Zmniejszenie toksyczności hematologicznej (neutropenia) i hepatotoksyczności.
• Zmniejszoną skłonność do zmęczenia (w skali QLQ-C30).
• Zmniejszony poziom HHV-6 w ślinie.
Wnioski: „Dane powyższe sugerują, że AHCC może być bezpiecznie stosowany w trakcie chemioterapii – zmniejszając jej efekty uboczne, oraz że poziom HHV-6 może być dobrym wskaźnikiem jakości życia u chorych na raka”.

Temat: Czy AHCC ma wpływ funkcjonowanie układu krwiotwórczego i immunologicznego pacjentów chorych na raka?

Zarys: AHCC posiada właściwości immunomodulujące i zazwyczaj stosuje się go jako środek uzupełniający w leczeniu pacjentów chorych na raka. Jednakże, mechanizm jego działania przeciwnowotworowego nie jest jasny. W związku z tym, celem badania jest ocena AHCC pod kątem jego wpływu na odporność komórkową i efekty hematologiczne u różnych pacjentów chorych na raka.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte. Pacjentom podawano AHCC przez okres 9 miesięcy. Przed podaniem AHCC wykonano badanie krwi obwodowej, w tym: poziomu leukocytów, limfocytów obwodowych, hemoglobiny i hematokryt, a następnie co 3 miesiące – ogółem 3 razy. Oceny parametrów immunologicznych również dokonano przed podaniem AHCC, a następnie co 3 miesiące – w sumie 2 razy.
Przedmiot badań: 12 pacjentów chorych na raka.
Dawkowanie: 3-6g AHCC na dobę.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany w porównaniu z wynikami z początku obserwacji:
• stosunek liczby komórek NK do liczby limfocytów ogółem wzrósł z 21,67% przed podaniem AHCC do 26,21% i 26,0% po 3 i 6 miesiącach od podania AHCC. odpowiednio.
• Poziom białych krwinek, hemoglobiny, hematokrytu i trombocytów nie uległ zmianie po zastosowaniu AHCC, mimo że pacjenci poddawani byli akurat zabiegom radioterapii lub chemioterapii.
• Nie zaobserwowano działań niepożądanych.
Wnioski: „Badanie to sugeruje, że AHCC może służyć zapobieganiu depresji szpiku kostnego oraz pomagać w chemioterapii. Ponadto, z punktu widzenia immunohematologii, stosowanie AHCC wydaje się być bezpieczne i korzystne dla osób chorych na raka, który działa jako silny modyfikator odpowiedzi biologicznej”.

Temat: Czy AHCC działa jak modyfikator odpowiedzi biologicznej (BRM) u pacjentów w zaawansowanym stadium raka?

Zarys: Istnieje kilka związków leczniczych otrzymywanych z roślin bogatych w polisacharydy, które wykazują działanie modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (BRM), wzmagając działanie przeciwnowotworowe systemu odpornościowego. BRM są substancjami, które stymulują reakcję organizmu na zakażenia i choroby, w tym nowotwory. W związku z tym, że interleukina 12 (IL-12) i interferon gamma (IFN-γ) wpływają negatywnie na wzrost nowotworu, badaniu poddano możliwy wpływ AHCC na wytwarzanie IL-12 i IFN-γ, jak i na aktywność komórek NK (odgrywających równie ważną rolę w zakresie odporności komórkowej w przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego).
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte, kontrolowane placebo. Badanym podawano AHCC przez 6 miesięcy. Badano immunologiczne parametry takie jak: aktywność komórek NK w monocytach obwodowych i produkcję cytokin Th1 (IFN-γ, IL-12). Badano również PS, czyli ogólny stan sprawności, jako wskaźnik jakości życia. Każdy parametr był mierzony i oceniany 4-krotnie, przed zastosowaniem AHCC i po podaniu AHCC – w wariancie: po 2, 4 i 6 miesiącach.
Przedmiot badań: 38 pacjentów chorych na raka i 117 osób zdrowych.
Dawkowanie: 6g AHCC na dobę (w 3 dawkach po posiłku).
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany w porównaniu do stanu sprzed podania:
• znaczną poprawę aktywności komórek NK.
• znaczne zwiększenie produkcji IFN-γ i IL-2.
• znaczną poprawę w zakresie wartości PS.
Wnioski: „Poziom wyjściowy obu cytokin i aktywności komórek NK u pacjentów z nowotworami był niższy niż u ludzi zdrowych. Poziom wszystkich trzech parametrów immunologicznych u pacjentów wzrósł do normalnego poziomu po zastosowaniu AHCC. Wyniki te wskazują, że AHCC poprawia zarówno zaburzenia immunologiczne, jak i stan kliniczny osób chorych na raka. „

Temat: Czy AHCC ma immunomodulujący wpływ na pacjentów z rakiem?

Zarys: Aktywny związek hemicelulozy (AHCC) jest ekstraktem otrzymywanym w procesie fermentacji enzymów grzybów z rodziny podstawczaków. Związek ten składa się z mieszaniny polisacharydów, aminokwasów, lipidów i minerałów. Dominującymi składnikami są tu oligosacharydy, w sumie około 74%
całkowitej suchej masy. Wśród nich, prawie 20% stanowią częściowo acetylowane 1,4-alfa-glukany, uważane za składniki aktywne w AHCC.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie otwarte. Udział w badaniu wzięli pacjenci z chorobą nowotworową o różnym stopniu zaawansowania. Pacjenci otrzymywali AHCC przez 2-6 miesięcy. Badano aktywność komórek NK
na podstawie 4-godzinnego testu uwalniania chromu (Cr) przeciwko wrażliwym komórkom K562 i odpornym komórkom nowotworowym Raji.
Przedmiot badań: 17 pacjentów chorych na raka.
Dawkowanie: 3g AHCC na dobę.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany:
• znaczny– dwu-trzykrotny w porównaniu do wyników z początku obserwacji – wzrost aktywności komórek NK przeciwko K562 już po 2 tygodniach.
• aktywność ta zwiększała się w sukcesywnie, do 6 miesięcy po zakończeniu suplementacji AHCC.
• aktywność komórek NK wykryto także w odniesieniu do komórek Raji, ale w późniejszych etapach (1-2 miesiące), dwu-dziesięciokrotny wzrost ich aktywności w porównaniu doi danych z początku obserwacji.
Wnioski: „Stwierdza się, że AHCC jest silnym immunomodulatorem i może być przydatny w immunoterapii nowotworów”.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C i choroby wątroby

Temat: Czy AHCC ma wpływ na pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C?

Zarys: Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) jest ważnym zagadnieniem na świecie z uwagi na ponad 170 milionów osób zakażonych. Generalnie, u 2-35% osób zakażonych wirusem HCV wystąpi marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy. Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C u pacjentów polega na stosowaniu interferonu pegylowanego oraz rybawiryny, jednakże metoda ta może powodować wiele skutków ubocznych i jest kosztowna. Poprzednie badania wykazały, że AHCC może prowadzić do poprawy aktywności komórek NK (naturalnych zabójców) i zwiększenia ilości kilku cytokin, takich jak interferon gamma, IL-6 i TNF-α, które wykazują właściwości przeciwnowotworowe. AHCC może także zmniejszać poziomy HCV i aminotransferazy alaninowej w surowicy (ALT), które mogą mieć dobroczynny wpływ na przebieg choroby. Stąd też, AHCC jest badany pod kątem zmniejszania poziomu HCV RNA i poprawy funkcji wątroby.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo: badanym podawano AHCC (n=19) lub placebo (n=20) przez okres 24 tygodni. Wszystkich pacjentów monitorowano pod kątem poziomu RNA HCV i czynności wątroby. Ponadto, obserwowano zmniejszanie poziomu HCV RNA i enzymów ALT.
Przedmiot badań: 39 pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.
Dawkowanie: 6g AHCC na dobę.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany:
• Mimo iż nie odnotowano znaczącego spadku poziomu RNA HCV w grupie pacjentów otrzymujących AHCC w porównaniu z grupą z kontrolowanym placebo, analiza podgrup genotypu 3 wykazała znaczny spadek RNA HCV.
• Mimo iż nie odnotowano znaczącego spadku aktywności ALT w ramach grupy pacjentów otrzymujących AHCC, stwierdzono znaczącą różnicę pomiędzy aktywnością ALT w grupie AHCC i w grupie z kontrolowanym placebo.
• Poziomy ALT w grupie z AHCC były stabilne, podczas gdy poziomy ALT w grupie placebo były zwiększone. Różnica ta została wstępnie odnotowana w pierwszych 6 tygodniach badań.
Wnioski: „Wyniki badań sugerują, że AHCC wykazuje silną zdolność redukcji RNA HCV w grupie B, ale nie w grupie A, oraz że może on stabilizować poziomy ALT w porównaniu do placebo. Może to opóźniać postęp choroby, zapewniając pacjentom więcej możliwości podjęcia innego leczenia w przyszłości”.

Temat: Czy AHCC może wpływać na poprawę funkcji wątroby u pacjentów w warunkach niewirusowych, przewlekłych zaburzeńń funkcji wątroby?

Zarys: AHCC wykazuje potencjalne właściwości przeciwnowotworowe i modulujące odporność.
Rodzaj badań: Badanie kliniczne, interwencyjne na ludziach.
Projekt badania: Badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo: pacjenci otrzymywali AHCC lub placebo przez 12 tygodni.
Kryteria włączenia do badania obejmowały jeden lub więcej nieprawidłowych wyników w testach czynnościowych wątroby: AspAT, AlAT lub gamma-glutamylotransferazę (γ-GT). Pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia krwi, tętna i testy biochemiczne wykonano po 4, 8 i 12 tygodniach.
Przedmiot badań: 30 mężczyzn z rozpoznanymi niewirusowymi, przewlekłymi zaburzeniach funkcji wątroby.
Dawkowanie: 1 lub 3g AHCC na dobę.
Wyniki: Suplementacja AHCC przyniosła następujące zmiany:
• AHCC przyjmowany w dawce 1g znacznie obniżył wartości AspAT, AlAT oraz γ-GT.
• AHCC przyjmowany w dawce 3g znacznie obniżył wartości AspAT, AlAT oraz γ-GT, za wyjątkiem 4-tygodniowego γ-GT.
• suplementacja AHCC przyniosła bardziej wyraźny efekt w stosunku do fenotypów komórek odpornościowych u pacjentów w wieku ponad 60 lat, którzy byli wcześniej szczepieni.
Wnioski: „Wykazano, że zażywanie AHCC przynosi znamienną poprawę w przypadku niewirusowych, przewlekłych zaburzeń funkcji wątroby”.